Sodelovanje

Za optimiranje celotne vrednostne verige dela STILL z integriranim dobavnim managementom. Podlage za to so:

  • Hitro vključevanje naših dobaviteljev v razvojno fazo, da se prepoznavni potenciali prepoznajo in uporabijo že na tej stopnji.
  • Izgradnja dolgoročnih odnosov z dobavitelji, ki kot partnerji ne izdelujejo samo posamezne dele, ampak delujejo predvsem kot gradbene skupine in dobavitelji sistemov.
  • V našem dispozicijskem obnašanju kot odstranitev posameznih odpovedi do sinhrone dobave za proizvodnjo.
  • Preoblikovanje kontrole kvalitete k sistematičnemu zagotavljanju kvalitete s predčasnimi informacijami o napakah.
  • Konkurenčne cene oziroma stroški, izmerjeni na nivoju svetovnih tržnih cen.

Cookie Panel

STILL uses cookies to give you the best experience online and to provide anonymised, aggregated site usage data. You can find out what cookies we use, what they do and how you can disable them in our Cookie Policy.

By browsing our sites you consent to the use of cookies. By closing this message, you consent to our use of cookies on this device in accordance with our cookie policy unless you have disabled them.