FleetManager™

s pregledom do širšega pogleda!

STILL FleetManager™

Samo kdor ima popoln pregled, lahko dela s širšim pogledom. To namreč pogosto sploh ni tako enostavno! Zato vam nudi podjetje STILL opcijo FleetManager™, posebno za pomožna dvižna vozila razvit informacijski sistem za vozni park s katerim vaš vozni park vodite še bolj učinkovito in uporabljate skladno s potrebami. Olajšajte si učinkovito delo s STILL-ovim FleetManager™-jem.

Navodile FleetManager™ 4.x TDU
Navodile FleetManager™ 4.x FMID

Vaše prednosti z FleetManager™-jem

STILL-ov FleetManager™ kot inovativen in gospodaren sistem, ki vas hitro spravi do tega, da analizirate stanje, uporabo in profile uporabe vaših viličarjev ter pravočasno prepoznate neizrabljene potenciale in jih pravilno izrabite. Kot izkušen partner na področju upravljanja s flotami vam radi stojimo ob strani.

 

Vaše zahteve:

 • Zmanjšanje stroškov voznega parka, še posebej za škodo, ki jo povzroči višja sila
 • Zmanjšanje števila vaših vozil
 • Uporaba pravega vozila na pravem mestu
 • Preprečevanje nesreč in s tem izboljšanje varnosti pri delu
 • Informacije o rabi vašega voznega parka
 • Izjave o načinu uporabe vaših vozil
 • nekomplicirano upravljanje z voznim parkom

Nudimo vam

 • natančno analizo vašega voznega parka,
 • strokovno svetovanje s posebno izšolanim prodajnim in servisnim osebjem,
 • kontrolirano uporabo vaših vozil
 • najvišji pregled nad vašim voznim parkom,
 • možnost zmanjšanja škode zaradi nesreč,
 • šolanje vašega programa v skupinah za boljše upravljanje in izrabo sistema.

Kot izdelek podlega FleetManager™ stalnim procesom izboljšanja in razvoja. Vaš strokovni svetovalec vam rad posreduje več informacij!

Aktualne novosti o vašem FleetManageju najdete tukaj

Cookie Panel

STILL uses cookies to give you the best experience online and to provide anonymised, aggregated site usage data. You can find out what cookies we use, what they do and how you can disable them in our Cookie Policy.

By browsing our sites you consent to the use of cookies. By closing this message, you consent to our use of cookies on this device in accordance with our cookie policy unless you have disabled them.