MMS

preglednost, učinkovitost, najbolje!

Sistemi vodenja pretoka materiala (MMS)

Sistemi vodenja pretoka materiala (MMS) vam zagotavljajo jasno povečevanje dela pri močno zmanjšanih stroških in proti nič nagibajoče število napak. Delate z nizkimi stroški uprave in lahko načrtujete še nekatera dela - celo po celem svetu.

Samo podjetje STILL vam dobavi vozila z terminalom, ostalimi hardware komponentami kot tudi softwareom, ki so popolnoma prilagojena vašim potrebam.

Ostale potrebe, ki jih zadovoljimo pri realizaciji številnih naprav so sledenje in zasledovanje pretoka blaga.

Orodja programa za pretok materiala:

  • STILL-ov upravljalec flote, dostop in kontrola podatkov preko podatkovne kartice
  • Sistemi za vodenje viličarjev za organizacijo in optimiranje uporabe viličarjev
  • STILL-ov sistem vodenja pretoka materiala za on line pretok informacij vzporedno z pretokom materiala
  • Sistemi za odpravo za več storilnosti, brez napak in zadovoljstvo strank
  • Sistemi za upravljanje skladiščnih sistemov za stalen pregleden in siguren pretok informacij
  • Mobilne naprave za shranjevanje podatkov za hitro in učinkovito upravljanje s podatki pri v- in izskladiščenju blaga ter odpravi
  • celotni skladiščni sistemi
  • ogled preko spleta za svetovni pregled preko interneta

 

Cookie Panel

STILL uses cookies to give you the best experience online and to provide anonymised, aggregated site usage data. You can find out what cookies we use, what they do and how you can disable them in our Cookie Policy.

By browsing our sites you consent to the use of cookies. By closing this message, you consent to our use of cookies on this device in accordance with our cookie policy unless you have disabled them.