Vodja nabave za dobavitelje podjetja STILL GmbH

Za partnersko in zaupljivo sodelovanje z dosedanjimi in novimi dobavitelji je podjetje STILL definiralo trden profil zahtev. Pri tem je v središču storitev in protistoritev, možnosti in tveganja, ki so med seboj v sorazmerju. Osnova naše nabavne strategije: Visoke zahteve, ki jih nabava podjetja STILL postavlja pri dobaviteljih in proizvodih, so enake kot jih zahtevajo naše stranke od nas in naših proizvodov.

Nabava podjetja STILL izbira dobavitelje iz vidika kvalitete, servisa (upoštevanje dobavnih rokov in razvojne storitve) kot tudi optimiranja stroškov in je vedno zainteresiran za izgradnjo dolgoročnega partnerstva.
Ker so zahteve za nas pogojene s kratkimi dobavnimi roki in hitrim prilagajanjem trgu, pričakujemo od naših dobaviteljev fleksibilnost in nadpovprečno storitveno pripravljenost.

Sodelovanje

Sodelovanje

Za optimiranje celotne vrednostne verige dela STILL z integriranim managementom dobave…

Sodelovanje

Strategija

Strategija

Za opravljanje svojih nalog je nabava vezana na podporo dobaviteljev…

Strategija

Skupine Blaga

Skupine Blaga

Če ste ponudnik sledečih proizvodov in proizvodnih skupin in izpoljnjujete naše visoke zahteve kvalitete in rentabilitete…

Skupine Blaga

Povpraševanje po dobavi

Povpraševanje po dobavi

Sprašejute po dobavi? Potem stopite v kontakt z nami…

Povpraševanje po dobavi